POLITYKA PRYWATNOŚCI

I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

SKLEPU INTERNETOWEGO IRMAKSPORT

 

 

§ 1. Informacje podstawowe

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies określa sposoby ochrony danych osobowych oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji za pomocą plików cookies na urządzeniach Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym sklep.irmaksport.pl.

 2. Niniejszy dokument stanowi integralną częścią Regulaminu sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Sklepu Internetowego IRMAKSPORT.

 3. Sklep Internetowy IRMAKSPORT zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych jedynie dla celów złożenia i realizacji zamówień w Sklepie Internetowym IRMAKSPORT.

 5. Brak akceptacji postanowień niniejszego dokumentu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień.

 

§ 2. Definicje

 

 1. Administrator danych. Admistrator danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 833 ze zm.). Administratorem danych Kupujących w Sklepie Internetowym IRMAKSPORT jest Ireneusz Kapłan, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IRMAKSPORT, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 712-290-31-90 zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Cookies. Dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron www Sklepu Internetowego IRMAKSPORT. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny numer.

 3. Serwis.  Strona internetowa, pod którą Administrator prowadzi Sklep Internetowy IRMAKSPORT, działałająca w domenie www.sklep.irmaksport.pl

 4. Urządzenie.  Elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 5. Użytkownik. Podmiot, z którym zawarta może być umowa sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 3. Gromadzenie danych osobowych

 

 1. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien podać swoje dane osobowe zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające z nim kontakt, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 2. Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę jedynie w celu realizacji zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 3. Wykorzystanie przez Sklep Internetowy IRMAKSPORT zgromadzonych danych w celach innych niż określone w ustępie drugim niniejszego paragrafu wymaga uzyskania dodatkowej zgody Klienta i jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych i handlowych.

 4. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody podczas składania zamówienia, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowej oraz bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 104 ze zm.).

 5. Sprzedawca zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), w zakresie, w jakim nie narusza to przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

§ 4. Prawo wglądu i poprawiania danych osobowych

 

 1. Klientowi zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.

 2. Klient może w każdym momencie zażądać usunięcia ze zbiorów Sklepu swoich danych osobowych, co Sklep zobowiązuje się niezwłocznie uczynić.

 3. Klientowi, który wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną od partnerów, przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody poprzez wysłanie swojego oświadczenia woli na adres mailowy Sklepu Internetowego IRMAKSPORT.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeśli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

§ 5. Cel korzystania z plików cookies

 

 1. Sklep Internetowy IRMAKSPORT nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka).

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep Internetowy IRMAKSPORT.

 3. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego IRMAKSPORT do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu  i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

§ 6. Sposoby korzystania z cookies

 

 1. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) Ochronne pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 

§ 7. Zmiany ustawień cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika.

 2. Zmiany ustawień, o których mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Użytkownik może również w każdym czasie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep Internetowy IRMAKSPORT nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

 2. Sklep Internetowy IRMAKSPORT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies z zastrzeżeniem, iż do danych osobowych oraz innych informacji zgromadzonych przed jej zmianą stosuje się wersję obowiązującą w chwili ich pozyskania przez Administratora danych.

 3. Data opublikowania dokumentu 12 grudnia 2019 r.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta witryna, do poprawnego działania, korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności plików cookies.